en-UStr-TR
16 Ağustos 2018 Perşembe
 

Genç İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu

 
Mevcut web sitesi 1.947,680 Euro bütçe ile AB ve İŞKUR tarafından ortak finanse edilen, girişimcilik becerilerini, deneyim kazanmalarını veya iş bulmalarını artırmaya yardım edecek faaliyetler aracılığı ile işsiz gençlerin ve okul hayatını yarıda bırakmış kişilerin işgücü piyasasına girişini kolaylaştırmak amacıyla yürütülen Genç İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu tarafından geliştirilmiştir.
 
Genç nüfustaki yüksek işsizlik, ülkemizin en önemli sorunlarından biridir. Özellikle birçok genç, yerel ve uluslararası piyasalarda rekabet edebilmelerini sağlayacak ve işverenler tarafından ihtiyaç duyulan bilgi, beceri ve yeterliliklere tam olarak sahip olmadığı için okul hayatından iş hayatına geçişte sorunlarla karşılaşmaktadır.
 
Gençlere işgücü piyasası tarafından ihtiyaç duyulan becerilerin kazandırılması, sadece gençler ve yerel ekonomiler için değil, aynı zamanda işverenler için de önemlidir. Gençler teknolojilerin ve becerilerin hızla değiştiği bir çağda, modern sanayinin ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olurlarsa, iş becerilerini geliştirebilirler.
 

Proje Amacı

 
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), daha fazla gencin iş bulmasına ve kendi işlerini kurmalarına destek olmak amacı ile Genç İstihdamının Desteklenmesi Operasyonunu geliştirmiştir. Proje bu amaca; ulusal ve yerel düzeydeki ilgili kurumların politika üretme kapasitelerinin geliştirilmesi, staj ve işbaşı eğitim imkanlarının arttırılması için mevcut kaynakların harekete geçirilerek ortaklıklar kurulması ve gençlerin girişimcilik kapasitesinin arttırılması gibi faaliyetler gerçekleştirerek ulaşmayı hedeflemektedir.. İki yıl sürecek olan proje, Eylül 2011 tarihinde başlamıştır.
 

Kimler Yararlanacak?

 
Farklı eğitim seviyelerine sahip 15-29 yaş arasındaki işsiz ve iş arayan tüm gençler bu projeden faydalanabilecektir:
 • Üniversite mezunları,
 • Ortaöğretim mezunları,
 • Eğitim seviyesi düşük ve erken yaşta okulu bırakanlar
 • Eğitimine devam etmekte olanlar
 • Eğitim seviyesi düşük olan genç kadınlar.

Proje Faaliyetleri ve Ulaşılacak Sonuçlar

 
Proje kapsamında, 5 ana sonuca ulaşabilmek için pek çok faaliyet gerçekleştireceğiz:
 
 • Sonuç 1: Gençlerin Girişimcilik Kapasitesinin Arttırılması
  • Veri ve raporların toplanması,analiz edilmesi, sektör ve yatırım öncelikleri ile ihtiyaç duyulan desteklerin belirlenmesi için yeni araştırmalar yapılması
  • Girişimcilik El Kitabı'nın ve girişimciler için mevcut tüm finans, eğitim, destek ve teşviklerin kapsamlı listesinin hazırlanması.
  • 15 büyüme merkezinde "Girişimcilik Günleri'nin organize edilmesi
   
 • Sonuç 2: Genç Girişimciliğini Destekleme (YES) Modelinin Geliştirilmesi (yerel ekonomilerin büyümesi ve girişimciliğin arttırılması için öncelikli faaliyetler ile ihtiyaç duyulan yatırımların tanımlanması v.b.)
  • Önceliklerin ve stratejilerin belirlenmesinde tüm paydaşların kapsamlı bir şekilde temsil edilebilmesini sağlamak için bir Çalışma Grubunun kurulması,
  • YES Modelinin geliştirilmesi, protokol imzalanması ve bunların bölgesel düzeyde uygulanması için bir çalışma planı hazırlanması,
  • İş kurma potansiyeli olan en az 500 kişi ile İŞKUR'da görev yapmakta olan 90 İş ve Meslek Danışmanı için, YES Modelde tanımlanan girişimcilik eğitimleri ile diğer eğitimlerin organize edilmesi. Bu eğitimler, girişimciliği her açıdan kapsayan eğitimler olacaktır.
  • En az 75 girişimciye bireysel rehberlik hizmeti verilmesi,
  • 5 pilot bölgede ve ulusal düzeyde konferanslar düzenlenerek YES Modelinin yaygınlaştırılması.
   
 • Sonuç 3. 5 Pilot İlde YES Modelinin Tanıtılması
  • 5 pilot il ve çevre illerinde özel eylem planlarının geliştirilmesi ve uygulanması,
  • Sonuçların değerlendirilmesi ve ulusal konferansta paylaşılması.
   
 • Sonuç 4. Staj ve İş Başı Eğitimin Sağlanması için İŞKUR Kapasitesi ve Araçlarının Geliştirilmesi
  • Staj ve işbaşı eğitimi sağlayacak muhtemel şirketlerin belirlenmesi ve ortaklık anlaşmalarının kurulması,
  • İşverenlerin gençleri istihdam etmek konusundaki eğilimlerini belirlemek amacıyla 15 büyüme merkezinde kapsamlı araştırma ve analizlerin gerçekleştirilmesi,
  • 15 büyüme merkezinde İstihdam, Kariyer ve Girişimcilik Etkinliklerinin organize edilmesi,
  • Staj ve işbaşı eğitimi ile staj anlaşmalarının faydalarının ilgili taraflarla paylaşılması.
   
 • Sonuç 5. Genç İstihdamının teşviki için genç hibe programı en iyi örneklerinin yaygınlaştırılması
  • Operasyonun hibe bileşeni altında yürütülmüş olan 127 hibe projesinin sonuçlarının tanımlanması ve analiz edilmesi
  • Hibe projelerindeki başarılı uygulamaların paylaşılması için hibe projeleri özetinin hazırlanması
  • Ulusal bir konferansın düzenlenmesi.
 

Faaliyetler hangi illerde gerçekleşecek?

 
Faaliyetler, 12 NUTS II bölgesi olarak adlandırılan bölgede yer alan daha dezavantajlı 43 ilde gerçekleştirilecektir. Bu iller:
 
Büyüme Merkezleri İller Pilot İller
Batman Batman  
  Mardin Mardin
  Şırnak  
  Siirt
 
Diyarbakır Diyarbakır  
Elazığ Elazığ  
  Bingöl  
  Tunceli  
Erzurum Erzurum
 
  Erzincan  
  Bayburt  
Gaziantep Gaziantep  
  Adıyaman  
  Kilis  
Kahramanmaraş Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
  Hatay  
  Osmaniye  
Kars Kars  
  Ağrı  
  Iğdır  
  Ardahan  
Kastamonu Kastamonu  
  Çankırı  
  Sinop  
Kayseri Kayseri  
  Yozgat  
Malatya Malatya
Malatya
Samsun Samsun  
  Tokat  
  Çorum  
  Amasya  
Şanlıurfa Şanlıurfa
 
Sivas Sivas Sivas
Trabzon Trabzon  
  Ordu  
  Rize Rize
  Giresun  
  Artvin  
  Gümüşhane  
Van Van  
  Muş  
  Bitlis  
  Hakkari   


Anasayfa   |   Medya   |   Hakkımızda

     www.ikg.gov.tr www.iskur.gov.tr www.csgb.gov.tr
 

 www.projectgroup.com.tr

Bu web sitesinin içeriğinin sorumluluğu yalnızca Konsorsiyum’a aittir ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak için kullanılamaz


Copyright 2018 by DotNetNuke Corporation